Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες


Ο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στα πλαίσια μας συνεδρίας, ο λογοθεραπευτής καλείται να αξιολογήσει οποιαδήποτε λανθάνουσα εκφραστική η αντιληπτική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολίες στον λόγο και την ομιλία είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση (π.χ. λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος), καθώς και μετά τη διάγνωση εκφυλιστικών νόσων (π.χ. Alzheimer’s), κατά τις οποίες προσβάλλονται οι γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως είναι η μνήμη, η προσοχή, η επίλυση προβλημάτων κ.λπ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ

Οι παθολογίες, οι οποίες είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από κάποιο από τα προαναφερθέντα συμβάντα είναι ενδεικτικά οι εξής:

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Με το πέρας των αξιολογικών διαδικασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται με τη βοήθεια σταθμισμένων εργαλείων, ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί συγκεντρωτικές διαδικασίες των δεδομένων, με στόχο τον ακριβή καθορισμό των δυσκολιών, καθώς και σε τι βαθμό επηρεάζουν το άτομο και την καθημερινότητά του, προκειμένου να καταλήξει σε μια σαφή λογοθεραπευτική διάγνωση. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σχεδιάζει ένα πρόγραμμα συνεδριών, το οποίο εστιάζει στην καλύτερη δυνατή αποκατάσταση των πληγέντων λειτουργιών.